Tháng 7 này, nhằm tạo thêm động lực để mọi người rèn luyện sức khỏe thật tốt trong những ngày gần cuối trước khi hè qua đi, Fit24 đã áp ...