THÔNG BÁO (V/v thay đổi mức phí dịch vụ) Kính gửi: Quý Hội viên Fit24, Công ty Cổ phần Fit24 gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu ...