MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các gói Member, sản phẩm dịch vụ của Công ty. – Hướng dẫn khách hàng tham quan Câu ...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: – Chào đón khách hàng vào câu lạc bộ, check in, check out cho khách hang – Phát khăn, phát tủ cho khách hàng, kiểm soát ...