THÊM BẠN THÊM THÁNG TẬP CÙNG FIT24

by Fit24
|
2018-10-24 17:13:12
CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH: Hội viên được tặng 5 tháng tập khi giới thiệu thành công người thân, bạn bè đăng ký từ 12 tháng Ruby - Hội viên được tặng 2 tháng tập khi giới thiệu thành công người thân, bạn bè đăng ký từ 12 tháng Platinum - Hội viên được tặng 1 tháng tập khi giới thiệu thành công người thân, bạn bè đăng ký từ 12 tháng Silver

Sulli

Fit24 thêm bạn thêm tháng tập

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

  • Hội viên được tặng 5 tháng tập khi giới thiệu thành công người thân, bạn bè đăng ký từ 12 tháng Ruby
  • Hội viên được tặng 2 tháng tập khi giới thiệu thành công người thân, bạn bè đăng ký từ 12 tháng Platinum
  • Hội viên được tặng 1 tháng tập khi giới thiệu thành công người thân, bạn bè đăng ký từ 12 tháng Silver

THỜI GIAN ÁP DỤNG: đến hết 31/12/2019

ÁP DỤNG TOÀN HỆ THỐNG FIT24 FITNESS AND YOGA CENTER

TỔNG ĐÀI 1900 2624

HOTLINE
        1900 2624
Facebook