1900 2624
FIT24 CHÚC MỪNG NĂM MỚI

FIT24 CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Kính gởi Quý Hội viên,
Fit24 xin thông báo lịch hoạt động của tất cả các chi nhánh trong dịp Tết Nguyên Đán 2018 như sau:
Ngày 15/02/2018: Từ 06:00 đến 18:00
Ngày 16/02/2018 - 20/02/2018: Từ 10:00 đến 15:00
Chúng tôi mong Quý Hội viên sẽ có một năm mới nhiều Niềm Vui, Hạnh Phúc và Thành Công trong cuộc sống!
________________________________________________________________
Dear valued Fit24 members,
We would like to inform you about our Lunar New Year schedule as following:
ALL FIT24 CENTER WILL SERVE YOU:
15 Feb, 2018: From 6:00 to 18:00
16 Feb, 2018 - 20 Feb, 2018: From 10:00 to 15:00
We would like to wish you a joyous New Year and express our hope for your happiness and good future.