FIT24 HOÀNG SA - THÔNG BÁO NÂNG CẤP YOGA STUDIO

by Fit24
|
2018-12-26 14:28:10

Sulli

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Hội Viên CLB Fit24 Hoàng Sa.

Cảm ơn Quý Hội Viên đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Fit24. CLB Fit24 thông báo thời gian sửa chữa trổ kính phòng Yoga như sau:

  • 30 - 31/12/2018

Vì vấn đề an toàn trong khoảng thời gian sửa chữa, CLB sẽ tạm ngưng không mở các lớp Yoga trong khoảng thời gian trên.

Xin cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý Hội Viên.

Trân Trọng.

ANNOUNCEMENT

Dear valued Members,

Thank you very much for using Fit24 - Fitness And Yoga Center's services, We regret to annouce the schedule of Fit24 Hoang Sa Yoga room's glass repair as follows.

  • 30 - 31/12/2018

Bacause of safety issues in the repair period, the club will not open the Yoga classes during this time frame.

We are sorry for any inconveniences may caused.

Best regards,

Fit24 - Fitness And Yoga Center

HOTLINE
        1900 2624
Facebook